News

Green Deal Circulaire Building

Geplaatst op: 30 oktober 2014

Organisaties committeren zich aan Green Deal Circulaire Gebouwen

Ruim 40 organisaties hebben inmiddels hun deelname aan de Green Deal Circulaire Gebouwen bevestigd. Vandaag, 30 oktober, hebben participanten tijdens het congres Green Buildings 2014 hun deelname met een handtekening bekrachtigd. Door te participeren in deze Green Deal committeren organisaties zich aan de vertaalslag van de circulaire economie naar de gebouwde omgeving. Tijdens Green Buildings 2014 zijn tevens de awards voor Duurzame Architectuur uitgereikt. De winnaar is Lyceum Schravenlant Schiedam, gevolgd door boerderij Veld en Beek en, ex aequo, Watertoren Noord in Groningen en Dunea in Zoetermeer.

Green Deal Circulaire Gebouwen
De Green Deal Circulaire Gebouwen is gericht op een minimaal gebruik en hergebruik van grondstoffen, producten en goederen. Organisaties die hun deelname aan de Green Deal hebben bevestigd, zijn onder meer AAFM, ABN Amro, Alliander, Brink Groep, DGBC, Dura Vermeer, Duurzaamgebouwd.nl, Eneco, Green Innovations, HEVO, Humanagement, INSID, KPN, Linthorst, MVO Nederland, Nuon, Philips, SNS Retailbank, Unica, provincie Utrecht en Windesheim.

Een onderdeel van de Green Deal vormt het ontwikkelen van een gebouwenpaspoort en toepassing hiervan op pilot-gebouwen. Hiervoor zijn al diverse gebouwen ter beschikking gesteld door onder andere ABN Amro en KPN (kantoorgebouwen), de provincie Utrecht (monumentaal gebouw) en HEVO (onderwijsgebouw).

Vertaalslag naar gebouwen

Het initiatief van de Green Deal Circulaire Gebouwen is samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontwikkeld door Corporate Facility Partners (CFP).Deelnemende partijen willen met de Green Deal een bijdrage leveren aan het realiseren van een circulaire economie door het maken van een vertaalslag naar gebouwen. De circulaire economie draait om het slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen, zodat deze oneindig hergebruikt of gereproduceerd kunnen worden. Voor gebouwen betekent ‘circulair’ bijvoorbeeld dat materialen niet alleen hergebruikt worden, maar ook dat het gebouw ‘flexibel’ ingezet kan worden.

Meer informatie is na te lezen via: http://www.cfp.nl/green-buildings-2014-alle-gebouwen-circulair-2030/

IMG_6111

About greeninno